ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ ?

18/19 – Συμπερασματα

Ευχαριστούμε που είδατε το εκπαιδευτικό αντικείμενο Μόνιμοι Προσδιοριστές: Τί αν ?

Σας καλούμε να απαντήσετε μερικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση της μάθησής σας και να μας δώσετε την επανατροφοδότησή σας σχετικά με το εκπαιδευτικό αντικείμενο αξιολογώντας την ποιότητά του με Εκτιμήστε αυτό το εκπαιδευτικό αντικείμενο με: PIDs: Τί αν; .

Για περισσότερες λεπτομέρειες:

Αναγνώσματα και εκπαιδευτικό υλικό