ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

15/19 – ΑΝΑΛΥΣΙΜΟΣ

"… βλέπεις … η τοποθεσία έχει αλλάξει πόσο τυχερός είμαι που μπορώ να το εντοπίσω!"
"Ναι είσαι! Στην πραγματικότητα οι υπηρεσίες ανάλυσης εγγυόνται οτι τα PIDs είναι συνδεδεμένα στην τρέχουσα πηγή URL ακόμη και όταν η τελευταία αλλάζει.
Έτσι, μην μπερδεύεις την ανάλυση με την ανάκτηση, που είναι η ικανότητα των συστημάτων να έχουν πρόσβαση και να κατεβάζουν ψηφιακές πηγές επιλέγοντας τα URLs."
Αναλυσιμος
Η επιλογή χρήσης των PIDs δεν συνεπάγεται οτι ένας εξωτερικός ανθρώπινος χρήστης θα είναι ικανός να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε αυτοί χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

Οπότε:
Οι Οργανισμοί πρέπει να είναι ξεκάθαροι, και να δημιουργούν δημόσια, πληροφορία για την οποία,οποιοιδήποτε απο τους PIDs θα οδηγούν σε μια διαθέσιμη πηγή. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF) by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.