ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

6/19 – Τι αν: Εγκυροτητα

"Τι αν δεν μπορούσαμε να βασιστούμε σε ένα έγκυρο σύστημα PID;"