ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

14/19 – Αξιοπιστο

αξιοπιστία ενός συστήματος PID πρέπει να πιστοποιηθεί από οργανισμούς μέσω τεχνολογίας για εφεδρεία και ενημεώσεων με εγγραφή (κατά προτίμηση αυτόματα)."
Αξιόπιστο
Προκειμένου ένα σύστημα ΡΙD να λειτουργεί αξιόπιστα πρέπει να εκτιμηθούν τα εξής ζητήματα:

1. Πρέπει πάντα να είναι ενεργό (π.χ. αντίγραφα ασφαλείας μέσω τεχνολογίας για εφεδρεία)
2. Η εγγραφή των ΡID πρέπει να ενημερώνεται (κατά προτίμηση αυτόματα)

Οπότε:
Οι οργανισμοί πρέπει να εκτιμούν και να είναι επιβεβαιώνουν την τεχνική αξιοπιστία ενός συστήματος PID (συμπεριλαμβάνοντας και τους ίδιους) πριν την υιοθέτησή του. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF) by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.