ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

9/19 – Τι αν: Αποδοτικοτητα κοστους

"Τι αν δεν μπορούσαμε να βασιστούμε σε ένα αποδοτικό σύστημα PID;"
"Τι χάος! Τι συνέβη;"
"Μην ανησυχείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε PIDs!
Τα PIDs μπορούν να αναφέρονται σε όλη την πληροφορία που σχετίζεται με ένα πραγματικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του, ή οποιουδήποτε πιθανού υποκατάστατου, π.χ. ψηφιακές εικόνες, μια συλλογή μουσείου στην οποία ανήκει, ερευνητικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό και άλλες υπηρεσίες.
Τα PIDs μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικά αντικείμενα, όπως επίσης και σε πιο αφηρημένες έννοιες όπως υπηρεσίες, θέματα μετασχηματισμού, συνάθροιση ή επιμερισμός των αντικειμένων και των οργανισμών."