ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

3/19 – Τι αν : Μονιμοτητα

"Τι αν δεν μπορούσαμε να βασιστούμε σε μόνιμα μοναδικούς προσδιοριστές;"