ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

4/19 – Τι αν: Επιλυσιμοτητα

"Τι αν οι προσδιοριστές δεν συνδέονταν με την τρέχουσα θέση των πηγών;"