ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

7/19 – Τι αν: Ευελιξία

"Τι αν το σύστημα PID δεν αναπαριστά συλλογές με επαρκή λεπτομέρεια;"