ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

5/19 – Τι αν: Αξιοπιστια

"Τι αν δεν μπορούσαμε να υποστηριχθούμε από ένα αξιόπιστο σύστημα PID;"