ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ?

16/19 – Μονιμοι

"Βλέπεις..., η μονιμότητα αναφέρεται σ έναν αριθμό πτυχών οι οποίες δεν είναι μόνο τεχνικές, αλλά σχετίζονται επίσης με πολιτικές και δεσμευσεις των ιδρυμάτων.Θα έπρεπε να δεσμεύονται για τη δημιουργία και τη διατήρηση των PIDs τους προκειμένου να δίνουν εξαντλητικές πληροφορίες για τις συλλογές τους, άσχετα απο το οτιδήποτε."
Μονιμος
Η μονιμότητα αναφέρεται στη διάρκεια ζωής ενός προσδιοριστή , κατά τη διάρκεια της οποίας, δεν θα έπρεπε να είναι δυνατή η επανεκχώρησή του σε άλλη πηγή ή η διαγραφή του.
Άν ενας Οργανισμός μπορεί να εγγυηθεί οτι ένας PID θα διαχειριστεί έτσι ώστε να επιβιώσει στις αλλαγές της κυριότητας και του PID συστήματος,τότε μια εκτεταμένη χρήση μπορεί να είναι βέβαιη για τη μονιμότητά της.

Οπότε:
Οι Οργανισμοί θα πρέπει να δεσμευτούν για τη μονιμότητα των PIDs τους να κάνουν σαφές προς τους άλλουν τι εννοούν μόνιμοι και πως αυτό θα εφαρμοστεί. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF) by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.