Μόνιμοι Προσδιοριστές :Τί αν ?

17/19 – Περιβαλλον Μοναδικοτητας

"Ένας PID είναι μια επιγραφή που συνδέεται με κάτι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
Στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι παγκοσμίως μοναδικό, αλλά μπορεί να είναι έτσι μόνο μέσα σ ένα καθορισμένο πλαίσιο. Πάντως, πρέπει να είναι μοναδικό στο ίδιο το σύστημα του Οργανισμού"
"Ώωω τι αυθεντικό!"
περιβαλλον μοναδικοτητας
Ένας PID είναι μια επιγραφή που συνδέεται με κάτι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον .
Στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι παγκοσμίως μοναδικό, αλλά μπορεί να είναι μοναδικό μόνο σε συνδυασμό με περιορισμένο χώρο ονόματος. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να είναι μοναδικό μόνο μέσα στο ίδιο το σύστημα ενός Οργανισμού.

Οπότε:
Οι Οργανισμοί πρέπει να είναι ξεκάθαροι , να κάνουν δημόσιο , το σε ποιο περιβάλλον τα PIDs τους είναι μοναδικά. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF) by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.