ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

2/19 – Τι αν: Παγκοσμια μοναδικοτητα

"Είναι τα PIDs πραγματικά απαραίτητα;"
"Τι αν δεν μπορούσαμε να βασιστούμε παγκοσμίως μοναδικούς προσδιοριστές;"