ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

11/19 – Διαλειτουργικο

"Για να καταστεί δυνατός ο μέγιστος αριθμός χρηστών που μοιράζεται και χρησιμοποιεί πολιτιστικό περιεχόμενο, διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών PID συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης ανοιχτών προτύπων."
Διαλειτουργικό
Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι το πολιτιστικό περιεχόμενο μπορεί να μοιραστεί και να χρησιμοποιηθεί από όσο το δυνατό μεγαλύτερο πλήθος χρηστών.
Πολλές PID λύσεις σχεδιάστηκαν για συγκεκριμένους τομείς.

Οπότε:
Οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν πνευματικά ανοιχτά πρότυπα για την εφαρμογή των PIDs. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF) by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.