ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

13/19 – Εγκυροτητα

"Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία ενός παρόχου συστήματος PID πριν υιοθετήσουν αυτό το σύστημα."
Εγκυρότητα
Κάποια συστήματα PID βασίζονται σε υπεύθυνους οργανισμούς που: διαχειρίζονται το σύστημα, εκχωρούν προσδιοριστές και επιλύουν τα αναγνωριστικά στους πόρους.
Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται από δημόσιους φορείς, όπως εθνικές βιβλιοθήκες και αρχεία.
Για να υποστηρίζει αποτελεσματικά το σύστημα τον υπεύθυνο οργανισμό πρέπει να ειναι ικανό να αποδεικνύει την δέσμευση του.

Οπότε:
Οι οργανισμοί πρέπει να εκτιμούν και να είναι βέβαιοι για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενός παρόχου συστήματος PID πριν υιοθετήσουν αυτό το σύστημα. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF) by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.