TRWAŁE IDENTYFIKATORY:
ZASTOSOWANIE W KULTURZE I PRZEDSIĘWZIĘCIACH KOMERCYJNYCH

Temat obiektu lekcyjnego

Zapraszamy do obejrzenia studiów przypadku na temat trwałych identyfikatorów, opracowanych przez partnerów projektu Linked Heritage pod kierownictwem EDItEUR. Studia te przedstawiają podobieństwa i różnice pomiędzy sektorem ochrony dziedzictwa kulturowego i sektorem mediów komercyjnych.

Obiekt przeznaczony jest dla:

  • specjalistów i studentów studiów magisterskich z kierunków bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • specjalistów i adeptów z sektora ochrony dziedzictwa kulturowego (pracownicy archiwów, muzeów i galerii).

Cele obiektu – po przeczytaniu obiektu czytelnik powinien:

  • rozumieć do czego można wykorzystać trwałe identyfikatory w sektorze prywatnym (a do czego nie można),
  • znać stan badań oraz ostatnie osiągnięcia techniczne odnośnie identyfikatorów używanych w sektorze ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • zastanowić się w jaki sposób można wzbogacić cyfrowe dziedzictwo kulturowe w przyszłości dzięki szerszemu zastosowaniu identyfikatorów elektronicznych takich, jak DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

W skrócie

W ramach projektu Linked Heritage zgromadzono – zarówno z sektora dziedzictwa kulturowego, jak i z sektora mediów komercyjnych – standardy zarządzania informacją oraz tzw. dobre praktyki dotyczące:

  • wydawania książek,
  • fotografii,
  • muzyki,
  • filmów i programów TV.

Celem projektu było zbadanie możliwości dołączenia produktów komercyjnych do portalu Europeany poprzez dodanie do tej strony internetowej (poświęconej bibliotekom, archiwom, muzeom i galeriom działającym online) usługi typu “gift shop” (sklep z upominkami).

Aby tego dokonać, grupa pod kierownictwem EDItEUR badała metody udostępniania informacji z sektorów dziedzictwa kulturowego i mediów komercyjnych. Pełne raporty na ten temat można znaleźć na stronie the EDItEUR Web site for Linked Heritage.

Dany obiekt lekcyjny, zawierający w sumie cztery studia przypadku, ma za zadanie przekazać pewien zakres wiedzy na temat systemów PI (trwałych identyfikatorów) takich, jak ISBN czy DOI, aby pomóc specjalistom z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, jak i pracownikom archiwów, muzeów i innych instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego zapoznać się z dobrymi praktykami w świecie mediów komercyjnych oraz dostrzec istniejące podobieństwa pomiędzy oboma sektorami z myślą o rozwijaniu w przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego.Prezentowane w obiekcie informacje odzwierciedlają punkt widzenia sektora prywatnego.

Spis treści

Obiekt składa się z siedmiu części – można je czytać jako osobne teksty, ale razem tworzą całość według następującej kolejności:

Identyfikatory w sektorze prywatnym

W tej części porównano obiekty będące w sferze zainteresowań sektora ochrony dziedzictwa kulturowego oraz te w sferze zainteresowań sektora prywatnego, oraz przedyskutowano jak i dlaczego powinny być one identyfikowane z punktu widzenia sektora prywatnego.

Błędna tożsamość: fikcyjne studium przypadku

Zaproponowane fikcyjne studium przypadku przedstawia praktyczne sposoby wykorzystania systemów PI w sektorze prywatnym po to, by czytelnik mógł je rozpoznać w autentycznej sytuacji.

STUDIUM PRZYPADKU 1: ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki), czyli podstawowy identyfikator dla wydawców, księgarzy i bibliotekarzy

Grupa EDItEUR zarządza Międzynarodową Agencją ISBN; partnerzy projektu Linked Heritage tacy, jak MVB, mEDRA i NSZL również zaangażowani są w świadczenie usług systemu ISBN w ich krajach.

STUDIUM PRZYPADKU 2: ISBN-A, czyli wykorzystanie numeru ISBN w sieci

Usługami systemu ISBN-A zarządza mEDRA, partner projektu Linked Heritage; MVB, kolejny partner projektu, implementuje tę usługę z pomocą mEDRA.

STUDIUM PRZYPADKU 3: DataCite w katalogu TIB/UB

Międzynarodowa usługa DataCite oferowana jest przez TIB (Technische Informationsbibliothek), czyli Niemiecką Bibliotekę Narodową z dziedziny techniki i nauk ścisłych.

STUDIUM PRZYPADKU 4: nazwy URN i identyfikatory URI

NSZL jest dostarczycielem usługi URN, tj. usługi identyfikacji danego obiektu i kojarzenia go z danymi (ang. resolution service).

Jakie identyfikatory cyfrowe służą celom ochrony dziedzictwa kulturowego?

Krótkie rozważanie, z użyciem studiów przypadku, na temat możliwości tworzenia w sieci rejestrów obiektów kultury i danych na ich temat.

Języki

English   Greek   Polish