ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Σχετικα με το μαθησιακο αντικειμενο

Καλώς ήρθατε στην σειρά από μελέτες περιπτώσεων για τη μόνιμη αναγνώριση,παρουσιασμένη απο τους συμμέτοχους του Linked Heritage με επικεφαλής τον EDItEUR. Αυτές οι μελέτες δείχνουν σημεία διαφοράς και ομοιότητας μεταξύ των εμπορικών μέσων και των τομέων πολιτιστικής κληρονομιάς.

κοινό στο οποίο απευθύνεται:

  • βιβλιοθήκες και επαγγελματίες πληροφόρησης & μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • επαγγελματίες κληρονομιας (μουσεία, τα αρχεία, γκαλερί & μεταπτυχιακοί φοιτητές>

Τα μαθησιακά αποτελέσματα – οι αναγνώστες θα πρέπει να στοχεύουν να:

  • σε τι χρησιμοποιούνται οι μόνιμοι προσδιοριστές στον εμπορικό τομέα (και λίγο για το τι δεν είναι!)
  • γνωρίζουν κάποια από τα "εξέλιξη της τεχνολογίας", τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες αναγνώρισης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • αχισουν να σκέφτονται πως η ψηφιακή πολιτισική κληρονομιά μπορεί να εμπλουτιστεί στο μέλλον με ευρύτερη χρήση προσδιοριστών διαδικτύου όπως ο DOI

περίληψη

ΤοLinked Heritage πρόγραμμα συγκέντρωσε τα πρότυπα διαχείρισης πληροφοριών και τις βέλτιστες πρακτικές από τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με αυτές των εμπορικών μέσων ενημέρωσης, όπως

  • έκδοση βιβλίων
  • ηχογραφημένη μουσική
  • ταινίες και τηλεόραση
  • φωτογραφία

Ο στόχος ήταν να διερευνήσει τις δυνατότητες να συμπεριληφθούν τα εμπορικά προϊόντα στην Πύλη της Europeana, προσθέτοντας το "κατάστημα με είδη δώρων»διαδικτυακό μουσείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , των διαδικτυακών τόπων των γκαλερί,βιβλιοθηκών και αρχείων.

Για να συμβεί αυτό μια ομάδα με επικεφαλής τον EDItEUR μελέτησε την εμπορική και την πολιτιστική μέθοδο ανταλλαγής πληροφοριών. Πλήρεις εκθέσεις μας μπορούν να βρεθούν στο EDItEUR διαδικτυακό τόπο για το Linked Heritage.

Αυτό το μαθησιακό αντικείμενο και οι τέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες περιέχει στόχο να μοιραστούν μερικές από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, ιδίως σχετικά με το θέμα των συστημάτων μονίμων προσδιοριστών – όπως το ISBN η το DOI - να κάνει ικανές τις βιβλιοθήκαις και τους επαγγελματίες πληροφόρησης, όπως και τα μουσεία,αρχεία και άλλους επαγγελματίες κληρονομιάς να συνεργαστoούν με τις βέλτιστες πρακτικές στον εμπορικό κόσμο και να δούμε πού υπάρχει κοινό έδαφος, με σκοπό να καταστούν δυνατές στο μέλλον οι συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Σας παρουσιάζουμε μια άποψη από τον εμπορικό τομέα για να ενεργοποιήσει τους επαγγελματίες βιβλιοθηκών και πληροφόρησης ,όπως και τα μουσεία, αρχεία και άλλους επαγγελματίες κληρονομιάςνα συνεργαστεί με τις βέλτιστες πρακτικές στον εμπορικό κόσμο και να δούμε πού υπάρχει κοινό έδαφος, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Περιεχόμενα

Υπάρχουν επτά μέρη σε αυτό το σύνολο - μπορούν να διαβαστούν ανεξάρτητα, αλλά να ταιριάζουν μεταξύ τους καλύτερη με την παρακάτω σειρά:

Προσδιοριστές στον εμπορικό κόσμο

Εδώ συγκρίνουμε τα αντικείμενα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, και στον εμπορικό κόσμο,και να συζητήσουν πώς και γιατί πρέπει να προσδιορίζονται από την άποψη εμπορικού τομέα.

η εσφαλμένη ταυτότητα:

Αυτή η φανταστική «μελέτη περίπτωσης» εισάγει ορισμένες πρακτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα συστήματα αναγνώρισης να λειτουργούν στον εμπορικό κόσμο,έτσι ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να αναγνωρίζουν τις πραγματικές μελέτες περιπτώσεων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1:Το ISBN, ένα αναγνωριστικό πυρήνα για τους εκδότες, τους βιβλιοπώλες και τις βιβλιοθήκες

Ο EDItEUR διαχειρίζεται το Διεθνές ISBN πρακτορείο; Linked Heritage συνεργάτες MVB, mEDRA and NSL επίσης εμπλέκονται στην παροχή ISBN υπηρεσιών στις χώρες τους.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: Το ISBN-A – κάνοντας τα ISBNs μέρος του Διαδικτύου

Η συνολική ISBN-A υπηρεσία διοικείται από τον συνεργάτη του Linked Heritage mEDRA; έναν άλλο συνεργάτη, MVB υλοποιεί την υπηρεσία με την βοήθεια του mEDRA

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3: DataCite σε TIB-UB

Η διεθνής DataCite υπηρεσία διοικείται από το TIB.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4 – URNs και URIs

NSL παρέχει μια URN υπηρεσία επίλυσης.

Διαδικτυακοί προσδιοριστές για την πολιτιστική κληρονομιά;

Μια σύντομη εξέταση ορισμένων δυνατοτήτων για τη δημιουργία Web κλίμακας μητρώων των πολιτιστικών αγαθών και των δεδομένων για αυτούς, με βάση τις μελέτες περιπτώσεων.

Γλώσσες

English   Greek