ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

Σχετικα με το Αντικειμενο Εκμαθησης

Περίληψη

Αυτό το Αντικείμενο Εκμάθησης παρουσιάζει την ροή εργασίας της ψηφιοποίησης τόσο στην θεωρία, όσο και στην πράξη. Αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο παρέχει μια επισκόπηση ολόκληρης της ροής ψηφιοιποίησης, το δεύτερο επικεντρώνεται σε μια ειδική μελέτη του Πανεπιστημίου της Πάδοβας: "Η Συλλογή Πορτρέτων Βοτανολόγων" .
Η ειδική μελέτη απεικονίζεται επίσης μέσω δύο βίντεο που δείχνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: διαφύλαξη των αντικειμένων και ψηφιοποίηση.

Γλώσσες

English   German   Greek   Italian   Polish   Spanish   Swedish