ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

3/5 – Μια μελετη περιπτωσης στο Πανεπιστημιο της Παδοβα

Επιλογή

Μια απογραφή της συλλογής ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εκτίμηση της ποσότητας, του είδους και του μεγέθους των στοιχείων και την κατάσταση διατήρησής τους.

Μια έρευνα για το υλικό παρήγαγε τα ακόλουθα στοιχεία: απογραφή, τοποθεσία, όνομα του βοτανολόγου (γέννηση-θάνατος), ειδικό χαρακτηρισμό του υλικού (π.χ. καρτ ποστάλ, φωτογραφία, πίνακας...), μέθοδος δημιουργίας, διαστάσεις, είδος υλικού και διαστάσεις της βάσης, κατάσταση διατήρησης, πληροφορίες για αντίγραφα, αν υπάρχουν, και σημειώσεις.

Η διαδικασία της συγκέντρωσης περιλάμβανε ολόκληρη την συλλογή, για τους ακόλουθους λόγους: ιστορική αξία και μοναδικότητα, διαφύλαξη, αυξημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο, βελτίωση υπηρεσιών και απουσία νομικών περιορισμών.

Νομικά θέματα

Τα έγγραφα της συλλογής υπόκεινται στον Ιταλικό νόμο υπ'αριθμ. 633 της 22ας Απριλίου 1941 “Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την άσκηση αυτών” και στις επακόλουθες τροποποιήσεις.

Τα νομικά θέματα τα οποία λαμβάνονται υπόψιν είναι:

 • Πορτρέτο ενός ανθρώπου: στην περίπτωση της συλλογής πορτρέτων των βοτανολόγων, μια έρευνα για για τους κληρονόμους των ατόμων που απεικονίζονται δεν είναι πρακτικό. Για την δημοσίευση εικόνων, γίνεται αναφορά στην εξαίρεση του άρθρου 97, Νόμος υπ'αριθμ. 633/1941 και στις επακόλουθες τροποποιήσεις.
 • Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας: οι φωτογραφίες αντιπροσωπεύουν το 70% της συλλογής, και σε πολλές περιπτώσεις είναι αναπαραγωγές από άλλες φωτογραφίες ή άλλα έργα τέχνης .Είναι σημαντικό να τονιστεί η διάκριση ανάμεσα στη φωτογραφία ως πνευματική ιδιοκτησία και η φωτογραφία ως απλή αναπαραγωγή μιας υπάρχουσας πραγματικότητας.Το πρώτο είναι αποκλειστικό δικαίωμα και η ιδιοκτησία προστατεύεται για 70 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα; η δεύτερη είναι συνδεδεμένο δικαιώμα και η ιδιοκτησία προστατεύεται για 20 χρόνια από την ημερομηνία παρήχθη η φωτογραφία.
  Σε κάθε περίπτωση, όλα τα έργα περιέρχονται στο δημόσιο τομέα όταν περάσουν 70 χρόνια από το θάνατο του συγγραφέα,και αυτή είναι η κατάσταση για όλες τις εικόνες μέσα στη συλλογή.
 • Απόκτηση: δεν υπάρχει επίσημη πράξη με βάση την οποία δωρήθηκε η συλλογή: ήταν ο Pier Andrea Saccardo (επικεφαλής του Βοτανικού Κήπου από το 1879 εώς 1915) που είχε την ιδέα να συλλέξει πορτραίτα βοτανολόγων.Οι εικόνες δωρήστηκαν στη Βιβλιοθήκη από ιδιώτες και Ιδρύματα.

Διαφύλαξη αντικειμένων (video)

Η διαφύλαξη της συλλογής των πορτραίτων περιείχε τις παρακάτω διδικασίες :ξεσκόνισμα και συντήρηση των ειδών με υλικά τα οποία πληρούν σταντσρτ με iso,αποκατάσταση αρνητικών και πλαισίωση φωτογραφικών εκτυπώσεων,και αποκατάσταση εκτυπώσεων.

μεταγραφή βίντεο (Αγγλική μετάφραση):

Συντήρηση και φωτογραφική αποκατάσταση της συλλογής πορτραίτων βοτανολόγων

Συντήρηση

Το αντικείμενο μετακινείται προσεκτικά από τον αυθεντικό φάκελο. Αρχικά ,οποιαδήποτε χαλαρή σκόνη απομακρύνεται χρησιμοποιώντας μια σύριγγα με ελαστικό βολβό,τότε και οι δύο πλευρές καθαρίζονται με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες ,μη εφαρμόζοντας απολύτως καμία πίεση στην επιφάνεια.Η τοποθεσία είναι σημειωμένη με μολύβι στο γνήσιο, και το αντικείμενο τοποθετείται μετά σ΄εναν φάκελο φύλαξης υψηλής ποιότητας.

Αποκατάσταση αρνητικών σε γυάλινη πλάκα/strong>

Αρχικά,η πλάκα παρατηρείται κάτω από μια οριζόντια δέσμη φωτός,και από τις δύο μεριές. Τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου — και οποιαδήποτε φθορά — καταγράφονται σε ειδικό πίνακα.Σ΄αυτή την περίπτωση,ο έλεγχος αποκαλύπτει την παρουσία μιας μεταλλικής γυαλάδας και ίχνη γραφίτη .

Η γυάλινη πλευρά καθαρίζεται μ΄ένα διάλυμα τασιενεργών σε νερό για ν΄απομακρυνθεί από την επιφάνεια η βρωμιά (όπως σκόνη και λίπη).
Η πλευρά γαλακτώματος καθαρίζεται με διαλύτη, το οποίο μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η οπτική επιρροή της μεταλλικής γυαλάδας τουλάχιστον μερικώς.
Η πλάκα ξεσκονίζεται με μια αντιστατική βούρτσα ,φυλάσσεται μέσα σ΄ένα κατάλλληλο τετραπλό περίβλημα,και τοποθετείται σ΄ένα κουτί φύλαξης ποιότητας.

Σ΄αυτήν την περίπτωση η πλάκα είναι σπασμένη και έχει επιδιορθωθεί με κολλητική ταινία για να κρατηθούν τα κομμάτια μαζί.Η κόλλα έχει μειωθεί,και η ταινία πρέπει πρώτα να ξεφλουδιστεί ξηρή και από τις δυο πλευρές.

Το επόμενο βήμα είναι να λάβει μια λωρίδα κολλητικής ταινίας με ένα υλικό οπίσθιας κάλυψης και έναν τύπο κόλλας κατάλληλο για επαφή με φωτογραφικό υλικό,και να προετοιμάσει μια σειρά από μικρά διαφανή κολλώδη έμπλαστρα τα οποία δεν θα φαίνονται στις εκτυπώσεις.Αυτά εφαρμόζονται στη γυάλινη πλευρά μόνο, και θα κρατήσει τα κομμάτια μαζί.

Αποκατάσταση των θετικών

Εδώ είναι μερικές θετικές φωτογραφικές εκτυπώσεις που έχουν τοποθετηθεί σε πλαίσια.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κακή συντήρηση είναι αμέσως σαφή από το είδος της τοποθέτησης: δεν είναι μόνο το υλικό ακατάλληλο, αλλά υπάρχει και μια έλλειψη ομοιομορφίας στην χρησιμοποιούμενη υποστήριξη.

Όλες οι φωτογραφίες που αποκαταστάθηκαν ήταν γενικά βρώμικες,με ξεκάθαρα εμφανή ίχνη σκόνης, περιττώματα εντόμων, και σε ορισμένες περιπτώσεις, προνύμφες, που βρέθηκαν επίσης στα υλικά υποστήριξης.
Αρχικά, η βρωμιά απομακρύνεται από όλα τα υλικά.Οι εκτυπώσεις, ειδικότερα, καθαρίζονται με ένα σφουγγάρι Wishab.
Σε αυτήν την περίπτωση το στοιχείο είναι μια φωτογραφία από κραγιόν, και πρέπει να ξεσκονιστεί ακόμη πιο απαλά έτσι ώστε να μην αφαιρεθεί αφήνοντας κάρβουνο.
Η φωτογραφία ξανατοποθετείται στο αρχικό πλαίσιο με την προσθήκη μιας υψηλής ποιότητος διαφύλαξης για όλους τους τύπους, που διασφαλίζει πως η φωτογραφία παραμένει αποσπασμένη από το γυαλί. Σ΄αυτή την περίπτωση η φωτογραφία συναρμολογείται σε δυο διαφορετικά χάρτινα κομμάτια υποστήριξης τα οποία διατηρούνατι, και υπάρχει μια καλή συμφωνία του κατοπτρισμού αργύρου σε απόδείξη.Γίνεται τοπικός καθαρισμός για ν΄αφαιρεθούν τα λίπη και η σκόνη ,και να μειώσει την επίδραση του κατοπτρισμού σε κάποιο βαθμό.

Εδώ, ο συντηρητής εργάζεται σε μια εικόνα με το αρχικό χρώμα εφαρμοσμένο με το χέρι,η οποία παρουσιάζει πλέον σε εκτεταμένες περιοχές της διακεκομμένο ξεθώριασμα. Η οπτική ενότητα της εικόνας αποκαθίσταται με ρετούς με ακουαρέλες.
Σ΄αυτή την περίπτωση η αρχική passe-partout έχει διατηρηθεί και ένα διαμορφωμένο διάκενο που δημιουργείται μεταξύ της εικόνας και το passe-partout με χαρτί φράγμα.

Συντήρηση από την Lorenza Fenzi
Κινηματογράφιση από την Lorisa Andreoli

Κοπή και επεξεργασία από την Lorisa Andreoli και την Alessandra Angarano

Σενάριο – Lorenza Fenzi
Φωνή – Alessandra Angarano

Μουσική – Farid Zehar and Bruno Chauveaux

Για να ενεργοποιήσετε τις λεζάντες, ξεκινείστε το βίντεο και πατήστε επάνω στο μικρό εικονείδιο στο βίντεο

Ξεσκόνισμα και φύλαξη

Τα αντικείμενα μεταχειρίστηκαν ακολουθώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 • απομάκρυνση αντικειμένων από κουτιά και από τους αρχικούς φακέλους
 • απομάκρυνση των σωματιδίων σκόνης από την εικόνα με μια σύριγγα ελαστικό βολβό, και  καθαρισμό με μια μαλακή βούρτσα
 • φύλαξη των εγγράφων στους φακέλους τους ή σε αρχεία κατάλληλα για συντήρηση.Οι φάκελοι τοποθετήθηκαν σε κιβώτια με το πρότυπο ISO
 • επιστροφή στην αποθήκευση: κουτιά σε ντουλάπι, και φάκελοι σε μια συρταριέρα

Η ποιότητα του υλικού είναι σύμφωνα με το ISO 10214 (Φωτογραφία –μεταποιημένα φωτογραφικά υλικά – Κουτιά αρχειοθέτησης για την αποθήκευση) και ISO 14523 (Φωτογραφία - μεταποιημένα φωτογραφικά υλικά - υλικά περιβλήματος για φωτογραφική δοκιμαστική δραστηριότητα ).

Συντήρηση

Αρνητικά σε πλάκα από γυαλί και πλαισιωμένες φωτογραφικές εκτυπώσεις είχαν ανατεθεί σε έναν επαγγελματία συντηρητή φωτογραφίας, εκτυπώσεις είχαν ανατεθεί σε ένα συντηρητή χαρτιού.

Ψηφιοποίηση(βίντεο)

Κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με την ψηφιοποίηση, παράμετροι επιλογής που αφορούν το μέγεθος , τον τύπο, το περιεχόμενο των πληροφοριών και την προβλεπόμενη χρήση του ψηφιακού αντικειμένου.
Ο στόχος της διαδικασίας ψηφιοποίησης ήταν να παράγει κύρια αρχεία για τη διατήρηση; Οι φάκελοι που προέρχονται από αρχικούς κύριους φακέλους στη συνέχεια θα διατίθενται για τη διαβούλευση σε σχέση με τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα.

Εν οίκω ή με ανάθεση ψηφιοποίηση

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης της συλλογής πορτραίτων Βοτανολόγων ανατέθηκε για τους ακόλουθους λόγους: η συλλογή είναι σχετικά μικρή (2,380 πορτρέτα); Η βιβλιοθήκη δεν έχει δτην κατοχή της ουτε τον κατάλληλο εξοπλισμό , ούτε τις εξειδικευμένες ανθρώπινες πηγές, η δουλειά έπρεπε να τελειώσει εώς το 2008.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης διεξήχθη στις εγκαταστάσεις Βιβλιοθήκης, για να αποφευχθεί η διακοπή της μετακίνησης των στοιχείων και των συναφών προβλημάτων της ασφάλειας.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας ψηφιοποίησης διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου της Πάντοβας , βασισμένη πάνω στις Προδιαγραφές για τη δράση ψηφιοποίησης του OTEBAC (Osservatorio Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali –Τεχνολογικό Παρατηρητήριο για την Πολιτιστική Κληρονομιά και Δραστηριότητες), και στην Αίτηση για την πρόταση του NDCC (Northeast Document Conservation Center) and the RLG (Research Libraries Group).

Επιλογή εξοπλισμού

Η συλλογή πορτρέτων βοτανολόγων είναι ετερογενής όσον αφορά τον τύπο,τις διαστάσεις και ευθραυστότητα των διαφόρων δειγμάτων, και κατά συνέπεια,αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα ψηφιακό σύστημα λήψης φωτογραφιών που δεν απαιτούν επαφή με το πρωτότυπο, η οποία περιλαμβάνει:

 • Hasselblad CF39 MS digital back με 39 million pixel αισθητήρα και το σταθμό ελέγχου
 • Hasselblad 500 ELX επαγγελματικές κάμερες με Planar 80 mm and 120 mm φακούς, επίσης PK 35 mm ευρεία γωνία and Nikon AF 60 mm μικρο φακό
 • HMI σύστημα φωτισμού που παρέχει ψυχρό φως και επίπεδη δέσμη
 • Οπίσθιο φωτισμό προβολής διαφανειών για διαφάνειες

ψηφιακή απόκτηση

A. Γενικές οδηγίες για το κύριο αρχείο:

 • το πρωτότυπο φωτογραφίζεται/σαρώνεται στο σύνολό του,χωρίς περικοπές.Ένα περίγραμμα περίπου 4 mm (ή, εν πάση περιπτώσει κατά προσέγγιση 8 pixels), κατά προτίμηση άσπρο, αφήνεται γύρω από το έγγραφο.
 • εάν το πρωτότυπο εφαρμόζεται σε ένα βουνό ή υποστήριξη που μεταφέρουν πληροφορίες(π.χ. φωτογραφία στην επίσκεψιμη μορφή κάρτας), το βουνό πρέπει επίσης να ψηφιοποιηθεί
 • η γεωμετρική ακρίβεια πρέπει να τηρείται
 • το κύριο αρχείο αρχειοθετείται ακριβώς όπως αναπαράγεται από το εργαλείο απόκτησης
 • η ψηφιοποιημένη εικόνα του πρωτοτύπου πρέπει να συνοδεύεται από την χρωματική κλίμακα, κλίμακα του γκρι και μετρητή
 • οι κλίμακες και το εύρος δεν πρέπει να επικαλύπτουν το περίγραμμα των αναπαραγομένων εικόνων
 • η αναλογία pixel πρέπει να είναι τετράγωνη
 • η ψηφιοποιημένη εικόνα πρέπει να στερείται αντανακλάσεις, ειδικά στην περίπτωση της φωτογραφίας, της χαρακτικής και των κάδρων

B. Απαιτήσεις για το μέγεθος, την ανάλυση, τη μορφή και τη συμπίεση των αρχείων

Ανάλυση
Η αποτελεσματική οπτική ανάλυση των συλλήψεων είναι συνδεδεμένη με το φυσικό μέγεθος των πρωτοτύπων (το σύνολο), όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα:

SetΜετρήσειςMin PPI
1
cm 5x3,75
3664 PPI
2
cm 10x7,50
1832 PPI
3
cm 20x15,01
916 PPI
4
cm 30x22,51
611 PPI
5
cm 40x30,02
458 PPI
6
cm 50x37,52
366 PPI
7
cm 60x45,02
305 PPI

Μια ειδική επεξεργασία του προγράμματος ορίστηκε με  λειτουργίες που περιλαμβάνουν  την αυτόματη περικοπή και την αυτόματη τοποθέτηση, σε λευκό φόντο (RGB 255, 255, 255), με περίβλημα που αντιστοιχεί σε 102-3% από τις διαστάσεις του αντικειμένου. Η αυτόματη διαδικασία παρήγαγε μια ποσότητα ψηφιακών αντικειμένων που, σύμφωνα με την ειδική φύση των πρωτοτύπων,απαιτείται μια ποικιλία από επεξεργασίες χειροκίνητα.

Μορφή

 • Κύριο αρχείο για αρχειοθέτηση:TIFF ασυμπίεστο, βάθος χρώματος 16 bit ανά κανάλι (48 bit RGB χρώμα 16 bit κλίμακα του γκρι για αρνητικά),IBM σειρά byte PC, εναλλασσόμενη σειρά pixel, ProPhoto προφίλ χρωμάτων RGB,με  οπτική ανάλυση, ανάλογα με τις διαστάσεις (βλ. πίνακα)
 • Αρχείο που προέρχεται από υπόδειγμα για διαβούλευση LAN ή σε υψηλή ταχύτητα:JPEG συμπιεσμένο, μέγιστη ποιότητα (Adobe Photoshop κλίμακα 12) βάθος χρώματος 8 bit ανά κανάλ(24 bits RGB),κόψιμο χωρίς μετρητή/χρώμα, sRGB Χρώμα προφίλ σε IEC-61966-2.1,ανάλυση 300 ppi
 • Αρχείο που προέρχεται από κύριο για διαβούλευση στο Web JPEG συμπιεσμένο, υψηλή ποιότητα (Adobe Photoshop κλίμακα 8) με  βάθος χρώματος 8 bits ανά κανάλι(24 bits RGB), κόψιμο χωρίς μετρητή/χρώμα, sRGB Χρώμα προφίλ σε IEC-61966-2.1, ανάλυση 96 ppi
 • Μικρογραφίες: JPEG συμπιεσμένο μέσης ποιότητας(Adobe Photoshop scale 5) με  βάθος χρώματος 8 bits ανά κανάλι(24 bits RGB),κόψιμο χωρίς μετρητή/χρώμα, sRGB Χρώμα προφίλ σε IEC-61966-2.1, ανάλυση 96 ppi, πλάτος καθορισμένο σε 150 pixels, ύψος ανάλογο

μεταγραφή βίντεο (αγγλική μετάφραση):

Πανεπιστήμιο της Πάδοβα
Σύστημα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου

Τμήμα αρχαίων κι ειδικών συλλογών
Βιβλιοθήκη Βοτανικού κήπου

Η ψηφιοποίηση της Συλλογής Πορτρέτων Βοτανολόγων

January 2009

Η Συλλογή Πορτρέτων Βοτανολόγων περιέχει 2,380 πορτρέτα των ιταλικών και ξένων βοτανολόγων που φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη του Βοτανικού κήπου της Πάδοβα .

Αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό και ενημερωτικό βίντεο που καταγράφει ορισμένα βήματα στη διαδικασία ψηφιοποίησης της συλλογής.

Το σύνολο του εργαστηρίου ψηφιοποίησης

Το σύνολο του εργαστηρίου ψηφιοποίησης περιλαμβάνει:

 • 2 πηγές φωτός
 • Σταθμός σύλληψης εικόνας (επιφάνεια καλυμμένη με μαύρο ύφασμα,καβαλέτο με  χρωματική κλίμακα, ψηφιακή κάμερα τοποθετημένη σε πυλώνα)
 • Σταθμός που έπεται της παραγωγής (βελτιστοποίηση των ψηφιακών εικόνων με την εξισορρόπηση της φωτεινότητας,αντίθεση, κ.τ.λ.., και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών, όπου ενδείκνυται)

Ψηφιοποίηση των θετικών

Καθαρισμός από μαύρο ύφασμα με  βούρτσα για την αφαίρεση χνουδιού;

χρήση του λευκών βαμβακερών γαντιών για την αποφυγή μουτζούρων πάνω στο αναπαραγόμενο υλικό

εξίσωση επιφάνειας και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

τοποθέτηση της φωτογραφίας, έτσι ώστε οι πλευρές είναι παράλληλες με το καβαλέτο;

μπροστά σύλληψη και πίσω της εικόνας (πίσω, να καταγράφει κάθε γραφής ή σφραγίδων).

Η ψηφιοποίηση των αρνητικών

Τοποθέτηση της πλάκας ή αρνητικού φιλμ στη διάτρητη πίσω επιφάνεια;

προσαρμογή της ψηφιακής εικόνας που λαμβάνεται.

Για να ενεργοποιήσετε λεζάντες, ξεκινήστε το βίντεο και κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Ονομασία φακέλου

Η αναγνώριση αρχείου επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας το φυσικό αλγόριθμο από το λογισμικό που ανήκει στην εταιρεία, ήδη απασχολείται σε έργα του BDI (Biblioteca Digitale Italiana – Ιταλική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη). Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί 19 χαρακτήρες συν 4 για την επέκταση του αρχείου;οι κωδικοποιημένοι χαρακτήρες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέσο, το μονοσήμαντο αναγνωριστικό και την έκδοση του αρχείου.

Αποθήκευση δεδομένων

Όλα τα αρχεία που αρχειοθετούνται σε ένα διακομιστή του CAB(Centro di Ateneo per le Biblioteche – Κέντρο Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου) και σe δύο εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ένα αντίγραφο στον καθένα.Οι δύο σκληροί δίσκοι φυλάσσονται στο Βοτανικό Κήπο στη Βιβλιοθήκη και στο Κέντρο (CAB).

ποιοτικός έλεγχος

Χρησιμοποιώντας μια on-line σύνδεση με το σύστημα παροχής συμβουλών της εξουσιοδοτημένης εταιρείας, ήταν δυνατόν να ελεγχθούν τα αρχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιοποίησηςκαι να αναφερθούν τυχόν ελαττώματα.Ελαττωματικά τα αρχεία επαναψηφιοποιήθηκαν.
Τα γνήσια αρχεία υποβλήθηκαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για να ελεγχθούν για:

 • σωστή ευθυγράμμιση πλαισίου και της έκθεσης, απουσία πιθανών παραμορφώσεων ή / και οπτικές αποκλίσεις
 • συγκράτηση των χρωματικών ανοχής
 • βάθος χρώματος και το προφίλ
 • πιθανή ύπαρξη στοιχείων τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην πιστότητα της αναπαραγωγής (π.χ. βρωμιά, αντανακλάσεις φωτός, κλπ.)

Στην περίπτωση των αρχείων που προέρχονται από τα κύρια αρχεία, ο έλεγχος επεκτάθηκε σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθεί η γενική ποιότητα, και η παρουσία ελαττωμάτων, αν υπάρχει, εντός και αμέσως γειτονικά προς τις εικόνες.

Μεταδεδομένα

Βιβλιογραφικό των στοιχείων

Η συλλογή έχει καταγραφεί, σύμφωνα με το ISBD(NBM) στανταρ. Συγγραφείς αναγνωρίζονται σύμφωνα με RICA (Regole italiane di catalogazione per autori – Ιταλικοί κανόνες καταλογογράφησης για τους συγγραφείς.
Η καταλογογράφηση ακολουθεί την βιβλιογραφική μορφή UNIMARC και έγινε σε Aleph, το αυτόματο σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιείται από το SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo – University Library System).

UNIMARC ΤΟΜΕΙΣ

Στο Aleph, μοντέλο καταλογογράφησης για γραφική ύλη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

FMT – FORMAT: BG (δισδιάστατα γραφικά)

LDR – GUIDE

BLOCK 0XX – IDENTIFIER

BLOCK 1XX – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/strong>

100 –επεξεργασία δεδομένων

101 – γλώσσα της δημοσίευσης

102 – χώρα της δημοσίευσης ή παραγωγής

116 – διδιάστατα γραφικών

BLOCK 2XX – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

200 – τίτλος και η δήλωση της ευθύνης

210 – δημοσίευση, διανομή, κλπ.

215 – φυσική περιγραφή

BLOCK 3XX – NOTES

300 – γενικές σημειώσεις

316 – σημειώσεις σχετικά με το αντικείμενο

317 – σημειώσεις σχετικά με την ιδιοκτησία και την προέλευση

318 – σημειώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες επί του εγγράφου (που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση των τακτικών αποκατάστασης και εργασιών συντήρησης)

BLOCK 4XX – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

410 – σειρά

451 – άλλη έκδοση, κατάσταση ή εντύπωση στο ίδιο μέσον (συνδέει το καταλογογραφηθεί έγγραφο με μια άλλη έκδοση, κατάσταση ή εμφάνιση του εγγράφου στο ίδιο μέσο)

452 – άλλη έκδοση, κατάσταση ή εντύπωση στο ίδιο μέσον (συνδέει το καταλογογραφηθεί έγγραφο με μια άλλη έκδοση, κατάσταση ή εμφάνιση του εγγράφου στο ίδιο μέσο)

455 –αναπαραγωγή(συνδέει το καταλογογραφηθέν έγγραφο(αναπαραγωγή)με το έγγραφο (πρωτότυπο) της οποίας αποτελεί μια αναπαραγωγή)

BLOCK 5XX – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

510 – παράλληλο τίτλο

517 – άλλο εναλλακτικό τίτλο

BLOCK 6XX – εννοιολογικές προσβάσεις

600 – προσωπικό όνομα που χρησιμοποιείται ως υποκείμενο

601 – εταιρική επωνυμία χρησιμοποιείται ως υποκείμενο

605 – τίτλος που χρησιμοποιείται ως υποκείμενο

606 – τοπική ονομασία που χρησιμοποιείται ως υποκείμενο (κοινά θέματα και  θέματα σε σχέση με το συγγραφέα και τον τίτλο; εδώ υπάρχουν θέματα που αντιγράφονται από το Index)

607 – γεωγραφική ονομασία που χρησιμοποιείται ως υποκείμενο

610 – μη ελεγχόμενοι όροι υποκειμένου

BLOCK 7XX – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

700 – προσωπικό όνομα, πρωταρχική ευθύνη(resp 1)

701 – προσωπικό όνομα, εναλλακτική ευθύνη (resp 2)

702 – προσωπικό όνομα, δευτερεύουσα ευθύνη(resp 3)

710 – εταιρική επωνυμία, πρωταρχική ευθύνη (resp 1)

711 – εταιρική επωνυμία, εναλλακτική ευθύνη (resp 2)

710 – εταιρική επωνυμία, δευτερεύουσα ευθύνη(resp 3)

792 – προσωπικός κάτοχος

793 – εταιρικός κάτοχος

Οι ακόλουθοι κωδικοί λειτουργίας συσχετίστηκαν με τους συγγραφείς:

040 = ζωγράφος, γλύπτης, κλπ. ενός έργου
410 = γραφίστας / σχεδιαστής
600 =φωτογράφος
390 =προηγούμενος ιδιοκτήτης

BLOCK 8XX – ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

801 – πηγή της εγγραφής

856 – ηλεκτρονική τοποθεσία των πόρων και την πρόσβαση(πεδίο που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για να εντοπίσετε το ηλεκτρονικό έγγραφο που περιγράφεται από την εγγραφή)
σημείωση: Το πεδίο Unimarc 856 θα πρέπει να περιορίζεται στην περίπτωση αρχείων που περιγράφουν ηλεκτρονικές πηγές και εξυπηρετεί μόνο για να παρέχουν πρόσβαση στον πόρο στο σύνολό της. SBAεπέλεξε να χρησιμοποιήσει 856 μη ειδικά , δηλ. όπως στο Marc21.

Ενας ακόμη τομέας, BAS, προστέθηκε στην καταλογογράφηση της συλλογής πορτρέτων,που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καταλόγηση υλικών που ανήκουν σε ομογενείς πόρους και να ζητούν εξακρίβωση της ταυτότητας προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή περαιτέρω καταλόγων.

Παράδειγμα βιβλιογραφικής εγγραφής (για να δείτε την UNIMARC μορφή πατήστε MARC πεδία).

Μεταδεδομένα των ψηφιακών αντικειμένων

Το σχήμα μεταδεδομένων που επιλέχθηκε ήταν MAG1 (Metadati Gestionali e Amministrativi – Διαχείριση και διοίκηση μεταδεδομένων) – version 2.0.1 - by ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico – Κεντρικό Ινστιτούτο του ενιαίου καταλόγου των ιταλικών βιβλιοθηκών και βιβλιογραφικών στοιχείων).
Τα τμήματα που χρησιμοποιούνται είναι: GEN, BIB, STRU and IMG.

Να δημιουργήσει το BIB τμήμα,περιγραφικά στοιχεία μεταδεδομένων σε UNIMARC μορφή εξήχθησαν από Aleph σ΄ένα απλό ISO 2709 φάκελο και παρήχθησαν στην εταιρεία για την εισαγωγή στην επιχειρησιακή βάση δεδομένων της.

Ψηφιακή διατήρηση

Η συλλογή πορτρέτων βοτανολόγων έχει αρχειοθετηθεί Phaidra (Μόνιμη φιλοξενεία, αρχειοθέτηση και την ευρετηρίαση των ψηφιακών πόρων και αποθεμάτων), το σύστημα διαχείρισης των ψηφιακών αντικειμένων με μακροχρόνια αρχειοθέτηση λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo – Σύστημα Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου).Η Phaidra είναι συμμορφωμένη με την Europeana.

Η δημοσίευση on-line χρησιμοποιώντας τη Phaidra περιλαμβάνει την ακόλουθη ροή εργασίας: χαρτογράφηση των MAG / Phaidra μεταδεδομένων, δέσμη ενεργειών για μαζική μεταφόρτωση της συλλογής, δημιουργία συλλογών για εμπρόσθιες/αντίστροφες ψηφιοποιημένες εικόνες, δοκιμαστική φόρτωση στο Phaidra , μεταφοράof δεδομένων από το Phaidra τεστ στην Phaidra παραγωγή και χαρτογράφηση μεταξύ των Aleph αριθμών του συστήματος και της Phaidra URL έτσι ώστε το URL να μπορεί να συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στις βιβλιογραφικές εγγραφές, δημιουργώντας έτσι μια αμοιβαία σχέση μεταξύ βιβλιογραφικών εγγραφών και ψηφιακών αντικειμένων στη συλλογή.

Βιβλιογραφία

Andreoli, Lorisa, L’Iconoteca dei botanici e il fotografo Luigi Caporelli, “AFT : semestrale dell’Archivio Fotografico Toscano”, n. 47, a. XXIV (giugno 2008)

Id., Il Progetto di digitalizzazione “Iconoteca dei Botanici” Rapporto tecnico, Padova, luglio 2011

Beguinot, Augusto, I materiali di archivio del r. Istituto ed Orto Botanico di Padova, “Boll. dell’Ist. Bot. della R. Univ. di Sassari”, vol. 1, mem. X (1922)

Minelli, Alessandro (a cura di), L'Orto botanico di Padova 1545-1995, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 311

Saccardo, Pier Andrea, La Botanica in Italia: materiali per la storia di questa scienza, Vol. 1, Venezia, Tip. Carlo Ferrari, 1895, pp. 236

Id., La Botanica in Italia: materiali per la storia di questa scienza, Vol. 2, Venezia, Tip. Carlo Ferrari, 1901, pp. 172

Id., La iconoteca dei botanici nel r. Istituto botanico di Padova, Genova, Tip. Ciminago, 1899, pp. 35 (estr. da: Malpighia, a.13, v.13)

Id., La iconoteca dei botanici del r. Istituto botanico di Padova. Supplemento, Genova, A. Ciminago, 1902, pp. 22 (estr. da: Malpighia, a.15, v.15)

Settimana della cultura scientifica 2008: filmato sulla mostra Volti e luoghi dei botanici (Πρόσωπα και θέσεις των βοτανολόγων) στη Βιβλιοθήκη του Βοτανικού Κήπου