ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

4/5 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ευχαριστούμε που είδατε το Εκαπιδευτικό Αντικείμενο Ψηφιοποίηση Κύκλου Ζωής

Σας καλούμε να απαντήσετε μερικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση της εκμάθησής σας και να μας δώσετε την επανατροφοδότησή σας σχετικά με το Αντικείμενο Εκμάθησης αξιολογώντας την ποιότητα του με Εκτιμήστε αυτό το Εκαπιδευτικό Αντικείμενο: Ψηφιοποίηση Κύκλου Ζωής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες:

Αναγνώσματα και εκπαιδευτικό υλικό