DIGITALISERINGENS LIVSCYKEL

Om lärobjektet

Sammanfattning

Detta lärobjekt presenterar arbetsprocessen vid digitalisering, såväl i teori som i praktik. Det består av två delar: det första ger en överblick över digitaliseringens hela arbetsflöde och den andra fokuserar på ett exempel (en case study) från Universitetet i Padova - Botanikernas porträttsamling.
Exemplet illustreras också av två videor som visar aktiviteterna vid konservering respektive digitalisering.

Språk

English   German   Greek   Italian   Polish   Spanish   Swedish