PROCESDIGITALIZACJI

Temat Obiektu lekcyjnego

W skrócie

Prezentowany obiekt lekcyjny wprowadza w teorię i praktykę procesu digitalizacji. Obiekt składa się z dwóch części. W części pierwszej opisane są poszczególne etapy procesu digitalizacji, część druga to studium przypadku Kolekcji portretów botaników znajdującej się w zbiorach Uniwersytetu w Padwie.
Studium zostało zilustrowane za pomocą dwóch filmików przedstawiających czynności w ramach etapów przechowywania i digitalizacji przedmiotów.

Języki

English   German   Greek   Italian   Polish   Spanish   Swedish