PROCESDIGITALIZACJI

1/5 – Wprowadzenie

Zakres prac

Digitalizacja fotografiiCelem obiektu jest określenie - w zgodzie z najlepszymi praktykami oraz narodowymi i międzynarodowymi standardami jakości reprodukcji dokumentów - zakresu procedur dla digitalizacji dokumentów dwuwymiarowych.

Rzeczą zasadniczą jest, aby projekty digitalizacyjne miały przynajmniej jeden z poniższych celów:

  • wydobycie jak największej ilości informacji z dokumentów przechowywanych w archiwach, bibliotekach i muzeach,
  • poszerzenie zakresu dostępu publicznego do dokumentów dla celów naukowych i kulturalnych,
  • ułatwienie badań interdyscyplinarnych i sprzyjanie w ten sposób współpracy między różnymi instytucjami,
  • krzewienie wiedzy na temat lokalnych bądź unikatowych kolekcji poprzez rozpowszechnianie ich zawartości na szeroką skalę,
  • tworzenie wirtualnych kolekcji poprzez integrację różnych formatów i materiałów z różnych lokalizacji,
  • ograniczenie konieczności bezpośredniego sięgania do dokumentów oryginalnych, zwłaszcza do tych w złym stanie fizycznym,
  • umożliwienie dostępu do materiałów zazwyczaj niedostępnych,
  • zapewnienie dostępu do dokumentów przyszłym pokoleniom studentów, naukowców i pozostałych użytkowników.

Studium przypadku z Uniwersytetu w Padwie

Zabezpieczenie fotografiiKolekcja portretów botaników obejmuje 2380 portretów włoskich i zagranicznych botaników żyjących między drugą połową XVII w. a pierwszą połową XX w. Kolekcja składa się z pozytywów (w tym odbitek na papierze solnym, albuminów, aristotypów, odbitek platynowych i srebrowych), szklanych negatywów, grafik, akwareli, rysunków, obrazów i odbitek fotomechanicznych. Kolekcja przechowywana jest w zbiorach Biblioteki Ogrodu Botanicznego w Padwie.

W roku 2005 Biblioteka Ogrodu Botanicznego oraz Sekcja kolekcji antycznych i specjalnych Biblioteki Uniwersytetu w Padwie zainicjowały projekt, którego celem jest maksymalne wykorzystanie wspomnianej kolekcji. Projekt ma za zadanie zapewnić długotrwałe przechowywanie i dostęp on-line do w pełni skatalogowanej i zdigitalizowanej kolekcji. Projekt przewiduje 6 etapów: inwentaryzację i selekcję kolekcji (1), rozpatrzenie aspektów prawnych (2), przygotowanie kolekcji do długotrwałego przechowywania (3), jej skatalogowanie (4), digitalizację (5) i udostępnienie on-line (6).

Sprawdź

Informacja na temat Kolekcji portretów botaników

Przykłady z kolekcji - fotografie autorstwa Nadara: