PO CO I JAKDOSTARCZAĆ DANE DO EUROPEANY

Temat obiektu lekcyjnego

W skrócie

Dany obiekt lekcyjny składa się z dwóch części: część pierwsza opisuje z perspektywy portalu Europeany powody, dla których instytucje publiczne z sektora ochrony dziedzictwa kulturowego powinny wnosić swój wkład do zasobu Europeany i w jaki sposób mogą to robić. Część druga przedstawia doświadczenia Uniwersytetu w Padwie zebrane w trakcie unijnego projektu “Linked Heritage”, a dotyczące formalnej i technicznej strony agregacji danych, chronologii tego procesu, jak i innych kwestii przydatnych podmiotom zarządzającym dostawcami danych w danym projekcie.

Obiekt przeznaczony jest dla osób decyzyjnych oraz zarządzających projektem a pracujących w bibliotekach publicznych, archiwach i muzeach.

Podmioty komercyjne, które chciałyby rozpocząć współpracę z Europeaną mogą ponadto obejrzeć obiekt lekcyjny pt. Partnerstwo publiczno-prywatnego z Europeaną.

Języki

English   Greek   Polish