UsługiMINT

Temat obiektu lekcyjnego

W skrócie

Dany obiekt lekcyjny skierowany jest do tych bibliotekarzy, archiwistów i kuratorów muzeów, którzy są zaangażowani w procedury mapowania metadanych. Obiekt może być również przydatny kierownikom instytucji kultury, ponieważ są oni w stanie ocenić, jakie umiejętności potrzebne są ich pracownikom, oraz mogą zdecydować czy ich instytucje są w stanie dostarczać dane do Europeany samodzielnie czy za pomocą agregatora. Obiekt składa się z 4 części: agregatorzy, agregator projektu Linked Heritage, platforma MINT, porady praktyczne. Proces mapowania w MINT (platforma technologiczna zbudowana przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach) opisany jest szczegółowo w materiałach szkoleniowych oraz dodatkowych dokumentach, jak również przedstawiony za pomocą screencastów. Na koniec obiekt lekcyjny zawiera porady praktyczne dla specjalistów wykonujących czynności mapowania.

Języki

English   Greek   Polish   Spanish   Swedish