MINT-TJÄNSTER

Om lärobjektet

Sammanfattning

Det här digitala lärobjektet (Lärobjekt eller Open Educational Resources (OER)) är ett samlingsbegrepp för bland annat filmer, skärminspelningar, ljudspår eller bilder som kan användas i undervisningen som ett stöd för inlärningen, som riktar sig till personal vid bibliotek, arkiv och museer som arbetar med metadatamappning. Lärobjekt kan också vara en användbar resurs för arbetsledare och chefer vid kulturarvsinstitutioner, både för att kunna fastställa kompetensnivå för arbete med mappning och som stöd till att besluta om aggregering till Europeana ska ske direkt genom institutionen eller med hjälp av en aggregator. Lärresurserna består av fyra delar: aggregatorer, Linked Heritage projektaggregator, MINT-plattformen samt praktiska tips. Mappningsprocessen i MINT (den tekniska plattformen som utvecklats av det nationella tekniska universitetet i Aten) beskrivs i detalj i utbildningsmaterialet tillsammans med tips för vidare läsning. Arbetet illustreras med skärminspelningar. Resursen ger också praktiska tips i konsten att mappa metadata.

Språk

English   Greek   Polish   Spanish   Swedish