TRWAŁE IDENTYFIKATORY:CO BY BYŁO, GDYBY...

Temat obiektu lekcyjnego

W skrócie

Prezentowany obiekt lekcyjny dotyczy tzw. trwałych identyfikatorów (ang. persistent identifiers, PIs).
Obiekt składa się z 17 części, a każda z części składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to dialog między dwiema sowami, które wyjaśniają czym są trwałe identyfikatory (lewa strona ekranu). Drugi element to materiał wideo, który służy wizualizacji przedstawianych przez sowy pojęć i wyjaśnień (prawa strona ekranu).
W materiale wideo wykorzystano słynny obraz Botticellego Narodziny Wenus. Tak skonstruowany obiekt, operując odpowiednimi metaforami wizualnymi i muzycznymi, przedstawia wszystkie niezbędne funkcje trwałych identyfikatorów, tj. ich niepowtarzalność (ang. uniqueness), trwałość (ang. persistency), zdolność identyfikacji obiektów i kojarzenia ich z danymi (ang. resolvability), niezawodność (ang. reliability), wiarygodność/miarodajność (ang. authoritativeness), elastyczność działania (ang. flexibility), interoperatywność (ang. interoperability), wreszcie niskie koszty całego rozwiązania (ang. cost effectiveness).

Języki

English   French   German   Greek   Italian   Polish   Spanish