ŁĄCZENIEDANYCH DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Temat obiektu lekcyjnego

W skrócie

Ten obiekt lekcyjny skupia się na obecnej strukturze Linked Data Cloud – najlepszej reprezentacji danych typu Linked Data. Rozmiar, licencje, tematy… wszystkie podane tu informacje dotyczące chmury (ang. cloud) zostały zaczerpnięte z badania przeprowadzonego w ramach drugiego pakietu zadaniowego (WP2) projektu Linked Heritage pt. Łączenie danych dziedzictwa kulturowego (ang. Linking cultural heritage information). Na końcu obiektu znajdują się rekomendacje dotyczące dobrych praktyk dla instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego zajmujących się publikacją Linked Data, tj. dla bibliotek, archiwów, muzeów.

Obiekt przeznaczony jest dla:

  • osób decyzyjnych oraz zarządzających projektem pracujących w bibliotekach publicznych, archiwach i muzeach,
  • specjalistów z dziedziny kultury i informacji naukowej pracujących w bibliotekach, archiwach i muzeach.

Dzięki Linked Data – a zwłaszcza dzięki Linked Open Data – wymienione osoby i instytucje mogą poszerzyć swoją wiedzę oraz zwiększyć swoją rozpoznawalność w sieci.

Języki

English   Polish